Луноликие казашки по-моему, краше тех же тайек, японок и китаянок, да и нам ближе, т.к. говорят по-русски без акцента